HISTRIA GROUP d.d, u stečaju

Umag, Ungarija b.b.

Prodaja nekretnina javnom dražbom — Istra, Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN ISTRIA — CROATIA

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
HISTRIA GROUP d.d, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]


 

USKORO U PRODAJI:

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 2330
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

središnji dio grada Umaga

do mora

ZEMLJOVID
MAP

18,30 m2
  3,46 m2
22,60 m2
  6,28 m2

predvorje
portirnica
stepenište i dizalo
telefonska centrala

(sve u stambeno-poslovnoj zgradi)

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

188.293,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

K.č.br.2330 k.o. Umag, do mora


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 PRODANO - SOLD

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 110/1-5
k.o. Savudrija


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Savudrija

do mora

ZEMLJOVID
MAP

ukupna površina:
33.416 m2


/1
    9.586 m2
/2   11.583 m2
/3   12.247 m2
/4   17.251 m2
/5     6.483 m2

građevinsko zemljište
ugostiteljsko-turističke
i rekreacijske namjene
u sklopu golf igrališta
Stancija Grande

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

12.414.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č. br. 110/1-5  k.o. Savudrija - do mora

k.č.br. 1713
k.o. Umag

4. etaža "D"
u podrumu, prizemlju i potkrovlju zgrade


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

centar Umaga

ZEMLJOVID
MAP

ukupna stvarna
površina

949,99 m2

poslovno - stambena zgrada
i podrum

POSEBNI DIO - poslovni prostor
"D" u podrumu, prizemlju
i potkrovlju zgrade

KATASTARSKI PLAN

TLOCRTI PRIZEMLJA,
POTKROVLJA I PODRUMA
(etaža -1 i etaža -2) [PDF]


PLAN POSEBNIH DIJELOVA [PDF]

2.848.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 1713
k.o. Umag

5. etaža "E"
u prizemlju zgrade


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

centar Umaga

ZEMLJOVID
MAP

ukupna stvarna
površina

321,08 m2

poslovno - stambena zgrada
i podrum

POSEBNI DIO - poslovni prostor
"E" u prizemlju zgrade

KATASTARSKI PLAN

TLOCRT PRIZEMLJA [PDF]

PLAN POSEBNIH DIJELOVA [PDF]

2.188.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 5062
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

6.854 m2

puniona vina

(zgrada i dvorište)

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

10.964.030,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5062 k.o. Umag (puniona vina)

k.č.br. 1713
k.o. Umag

1. etaža "A"
u prizemlju zgrade

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

centar Umaga

ZEMLJOVID
MAP

ukupna stvarna
površina

78,80 m2

poslovno - stambena zgrada
i podrum

POSEBNI DIO - poslovni prostor
"A" u prizemlju zgrade

KATASTARSKI PLAN

TLOCRT PRIZEMLJA [PDF]

PLAN POSEBNIH DIJELOVA [PDF]

433.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 6344
k.o. Umag

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

kod Petrovije,
blizu Umaga

ZEMLJOVID
MAP

 29.227 m2

gospodarski kompleks štala
za krave sa pratećim sadržajima

KATASTARSKI PLAN

5.601.888,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 6344 k.o. - kod Petrovije, blizu Umaga

k.č.br. 1713
k.o. Umag

3. etaža "C"
u prizemlju zgrade


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

centar Umaga

ZEMLJOVID
MAP

ukupna stvarna
površina

75,59 m2

poslovno - stambena zgrada
i podrum

POSEBNI DIO - poslovni prostor
"C" u prizemlju zgrade

KATASTARSKI PLAN

TLOCRT PRIZEMLJA [PDF]

PLAN POSEBNIH DIJELOVA [PDF]

301.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 1713
k.o. Umag

6. etaža "F"
u prizemlju zgrade

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

centar Umaga

ZEMLJOVID
MAP

ukupna stvarna
površina

692,56 m2

poslovno - stambena zgrada
i podrum

POSEBNI DIO - poslovni prostor
"F" u prizemlju zgrade

KATASTARSKI PLAN

TLOCRT PRIZEMLJA [PDF]

PLAN POSEBNIH DIJELOVA [PDF]

2.563.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

k.č.br. 5061
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

8.277 m2

opožareni poslovni objekt
"hladnjača" sa okućnicom

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

6.408.900,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5061 Umag - opožareni poslovni objekt

k.č.br. 934/2
k.o. Novigrad

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

oko 200 m od
morske obale,
u Dajli

ZEMLJOVID
MAP

604 m2

ruševni ostaci gospodarskog
objekta sa okućnicom

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

625.368,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 934/2 k.o. - oko 200 m od morske obale, u Dajli

k.č.br. 2330
k.o. Umag
140 etaža

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

središnji dio grada Umaga

do mora

ZEMLJOVID
MAP

12,30 m2

ured na drugom katu zgrade

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

TLOCRT 2 KATA ZGRADE

140.340,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

140 etaža kancelarija na drugom katu zgrade

k.č.br. 2330
k.o. Umag
139 etaža

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

središnji dio grada Umaga

do mora

ZEMLJOVID
MAP

 12 m2

ured na drugom katu zgrade

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

TLOCRT 2 KATA ZGRADE

137.416,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

139 etaža kancelarija na drugom katu zgrade

k.č.br. 5049
k.o. Umag

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

3.666 m2

neizgrađeno građevinsko zemljište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

2.659.316,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5049 k.o. - Ungarija - Umag

k.č.br. 5059/1
k.o.
Umag

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

8.187 m2

skladište
sa 2.917,60 m2 NGP

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

8.583.375,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5059/1 k.o. Umag - poslovna zona Ungarija (skladište)

k.č.br. 1387/1
k.o. Novigrad

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

Celega,
Novigrad

ZEMLJOVID
MAP

3.477 m2

neizgrađeno građevinsko
zemljište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.765.551,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 1387/1 k.o. - Novigrad

k.č.br. 1388/3;
1388/4; 1388/5;
1388/6 i 1392/1
k.o. Novigrad

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

Celega,
Novigrad

ZEMLJOVID
MAP

sveukupna
površina

4.089 m2

gospodarski objekt
NGP 250 m2, sa okućnicom;
gospodarski objekt
NGP 236 m2, sa okućnicom;
gospodarski objekt
NGP 189 m2, sa okućnicom;
gospodarski objekt
NGP 189 m2, sa okućnicom;
gospodarski objekt
NGP 236 m2, sa okućnicom


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

ukupna procijenjena
vrijednost:

3.434.769,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

Nekretnine - Celega, Novigrad, Istra: k.č.br. 1388/3; 1388/4; 1388/5; 1388/6 i 1392/1 k.o. Novigrad

k.č.br. 6518
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Seget

ZEMLJOVID
MAP

737 m2

zemljište sa neupotrebljivom pumpom
za naftu u Segetu
nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra

DETALJAN PLAN UREĐENJA "SEGET"

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

249.253,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 6518 k.o. Umag; Seget (ostaci neupotrebljive pumpe za naftu)

k.č.br. 6423
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

kod Petrovije,
blizu Umaga

ZEMLJOVID
MAP

12.300 m2

deponij stajskog gnoja

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

451.410,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 6423 k.o. - kod Petrovije, blizu Umaga

k.č.br. 6524 k.o.
Umag


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Seget

ZEMLJOVID
MAP

2.220 m2

šupa i dvorište u Segetu

nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra

DETALJAN PLAN UREĐENJA "SEGET"

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

897.246,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 6524 k.o. Umag; Seget (gospodarska zgrada)

k.č.br. 6522
k.o. Umag

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Seget

ZEMLJOVID
MAP

2.070 m2

ruševina katnog objekta podruma
i katni objekt magazin sa oštećenom
međukatnom, stropnom i krovnom
konstrukcijom u Segetu
nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra

DETALJAN PLAN UREĐENJA "SEGET"

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.887.065,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD:  k.č.br. 6522 k.o. Umag; Seget (dvije gospodarske zgrade i magazin)

k.č.br. 5053/1 k.o.
i  k.č.br. 5053/2
k.o. Umag


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

3.696 m2
2.626 m2

zgrada sagrađena na obje nekretnine,
u naravi skladište
NGP 3.228,60 m2

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

11.062.350,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5053/1 k.o. i k.č.br. 5053/2 k.o. - Ungarija - Umag

28. etaža
sa 713/10000
idealnih dijelova
k.č.br. 2101
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Umagu,
u predjelu Punte,
do mora

ZEMLJOVID
MAP

386,08 m2

uredski poslovni prostori

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

4.185.558,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

28. etaža sa 713/10000 idealnih dijelova k.č.br. 2101 k.o. / 51. etaža sa 966/10000 idealnih dijelova; k.č.br. 2101 k.o. / 52. etaža sa 487/10000  idealnih dijelova; k.č.br. 2101 k.o.

51. etaža
sa 966/10000
idealnih dijelova
k.č.br. 2101
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Umagu,
u predjelu Punte,
do mora

ZEMLJOVID
MAP

523,42 m2

uredski poslovni prostori

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

4.773.132,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

51. etaža sa 966/10000 idealnih dijelova k.č.br. 2101 k.o.

52. etaža
sa 487/10000
idealnih dijelova
k.č.br. 2101
k.o. Umag


PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

u Umagu,
u predjelu Punte,
do mora

ZEMLJOVID
MAP

264,15 m2

uredski poslovni prostori

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

2.343.042,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

52. etaža sa 487/10000 idealnih dijelova k.č.br. 2101 k.o.

k.č.br. 1392/3
k.o. Novigrad


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

Celega,
Novigrad

ZEMLJOVID
MAP

891 m2

neizgrađeno građevinsko
zemljište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

452.432,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 1392/3 k.o. - Novigrad

k.č.br. 5/1 zgr.k.o.
Savudrija


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Savudrija

Stancija Frančeskija
u blizini Savudrije

ZEMLJOVID
MAP

3.940 m2

okućnica oko postojeće zgrade

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

815.541,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5/1 zgr, k.o. - u blizini Savudrije

k.č.br. 5176
k.o. Umag


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

naselje Špinel

ZEMLJOVID
MAP

8.072 m2

građevinsko zemljište
sa gospodarskom zgradom,
nadstrešnicom i štalom,
NGP 687,50 m2

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

4.029.597,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5176 k.o. - Umag - naselje Špinet

k.č.br. 5059/2
k.o. Umag

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

1.322 m2

neizgrađeno građevinsko zemljište
kao asfaltirana površina

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.141.184,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

k.č.br. 5059/2 k.o. - Ungarija - Umag

k.č.br. 3158/2
k.o. Novigrad


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

u blizini
Novigrada

ZEMLJOVID
MAP

862 m2

gospodarski prizemni objekt
bez instalacija, sa okućnicom

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

304.610,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD: k.č.br. 3158/2 k.o. - u blizini Novigrada

k.č.br. 191/1
k.o. Donja Mirna


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

dolina
Mirne

u dolini Mirne

ZEMLJOVID
MAP

9.904 m2

gospodarski kompleks štala za krave
sa pratećim sadržajima:
koritastim silosima, gnojnicom,
osočarom i skladištem

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

2.664.420,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD: k.č.br. 191/1 k.o. - u dolini Mirne

k.č.br. 6530
k.o. Umag


PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Seget

ZEMLJOVID
MAP

141 m2

zemljište sa ostacima zgrade u Segetu

nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

49.847,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD: k.č.br. 6530 k.o. Umag; Seget (ruševni ostaci zgrade)

k.č.br. 2249/4
k.o. Umag

PRODANO
SOLD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

neposredna blizina
starog gradskog
centra, do mora

ZEMLJOVID
MAP

149 m2

zemljište sa izgrađenim objektom
komunalne infrastrukture Umaga

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

65.620,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO! k.č.br. 2249/4 k.o. Umag - do mora

k.č.br. 1388/1
k.o. Novigrad

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

Celega,
Novigrad

ZEMLJOVID
MAP

1.016 m2

zgrada i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

881.361,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD:  k.č.br. 1388/1 k.o. - Novigrad, Celega

k.č.br. 1388/2
k.o. Novigrad

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

Celega,
Novigrad

ZEMLJOVID
MAP

744 m2

kuća i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

1.211.418,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD:  k.č.br. 1388/2 k.o. - Novigrad, Celega

k.č.br. 274/4
k.o. Buje

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Buje

Brtonigla,
Buje

118 m2

zgrada i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

339.108,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD:  k.č.br. 274/4 k.o. Buje, Brtonigla

k.č.br. 274/1
k.o. Buje

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Buje

Brtonigla,
Buje

216 m2

zgrada sa okućnicom

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

404.434,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

PRODANO - SOLD: k.č.br. 274/1 k.o. Buje, Brtonigla

Histria Group, d.d, u stečaju, Umag - PRODAJA NEKRETNINA UZ MORE, Istra, HISTRIA GROUP d.d, u stečaju — Zaključak o prodaji nekretnina Trgovačkog suda; utvrđene vrijednosti nekretnina — mjesto i datum održavanja prodaje nekretnina putem javne dražbe —  uvijeti za sudjelovanje fizičkih i pravnih, domaćih i stranih osoba na dražbi — za detaljnje obavijesti obratite se stečajnom upravitelju: Dražen Ezgeta, dipl.iur. na mob. 098 90 23 000 [+385989023000] ili tel./ fax 052 43 27 28 [+38552432728]


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.porer-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU, SEGETU I SAVUDRIJI, ISTRA:    www.histriagroup.com
 

zadnja promjena: 03. siječnja 2018.    -   Site Last Updated 01/03/2018
 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

Histria Group d.d, u stečaju - prodaja nekretnina javnom dražbom — Istra, Hrvatska

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 5060/1
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

poslovna zona Ungarija, Umag

ZEMLJOVID
MAP

3.782 m2

upravna zgrada

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

7.906.860,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

k.č.br. 5060/1 k.o. - Umag - poslovna zona Ungarija (upravna zgrada)

   REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
                                                                                                                                                  2 St-11/15-695
 52000 PAZIN, Dršćevka 1                                                                                                                                              

 

           Trgovački sud u Pazinu, po stečajnom sucu Adrijani Labinjan Skok, u postupku prodaje nekretnine u stečajnom postupku nad dužnikom
HISTRIA GROUP d.d. u stečaju, Umag, Ungarija b.b., OIB: 34802459130, 28. prosinca 2017. donio je slijedeći
 


ZAKLJUČAK O PRODAJI
 

I     Utvrđuje  se  vrijednost  nekretnine k.č.br. 5060/1 k.o. Umag, kuća i dvorište sa 3.782 m2, u naravi upravna zgrada sa okućnicom u poslovnoj zoni Ungarija,
u iznosu od 2.800.000,00 kn.

II     Na javnom natječaju radi prikupljanja pisanih ponuda mogu sudjelovati:

- domaće fizičke osobe uz prilaganje javnobilježnički ovjerene preslike dokaza o identitetu,
- domaće pravne osobe uz prilaganje izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra,
- strane fizičke osobe uz prilaganje dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta, te i javnobilježnički ovjerene preslike dokaza o identitetu prevedenog po
  sudskom tumaču,
- strane pravne osobe uz prilaganje dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta te i izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog
  registra, prevedenog po sudskom tumaču.

Ukoliko navedene osobe zastupa punomoćnik, isti mora priložiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć za zastupanje.

III   Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su dale osiguranje uplatom iznosa od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine,
najkasnije 7. veljače 2018., na račun Trgovačkog suda u Pazinu, HR4323900011300029763, poziv na broj 020-11-15.

Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja (ovjerenu od banke ili FINE) obvezan priložiti ponudi.
Osiguranje će se kupcu uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena osiguranje će se vratiti u roku tri dana od dana
otvaranja pisanih ponuda.
Kupac može biti samo osoba koja je uplatila osiguranje i koja udovoljava ostalim uvjetima iz ovog natječaja.

IV   Svaka ponuda mora sadržavati:

- oznaku nekretnine za koju se stavlja ponuda, ime i prezime odnosno naziv ponuđača, njegovu adresu,
- ponuđen iznos u kunama koji ne može biti manji od utvrđene vrijednosti nekretnine,
- priložen dokaz o uplati osiguranja,
- priložen dokaz iz točke II. ovog zaključka.

Najpovoljnija je ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena.
Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
Ponude ispod utvrđenih vrijednosti nekretnina neće biti razmatrane.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Sve poreze i pristojbe u vezi sa prodajom snosi kupac.

V   Ponude se šalju preporučenom pošiljkom najkasnije 7. veljače 2018. na adresu: Trgovački sud u Pazinu, Dršćevka 1, 52000 Pazin,
sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine HISTRIA GROUP d.d., u stečaju – ne otvarati".

Prispjele ponude otvarat će stečajni sudac na ročištu koje će se održati u Trgovačkom sudu u Pazinu, Pazin, Dršćevka 1, sudnica br. 5,
dana 14. veljače 2018. u 9.00 sati.

VI     Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu pod uvjetima utvrđenim ovim zaključkom.
Ukoliko više kupaca ponudi jednake najpovoljnije cijene za određenu nekretninu, odredit će se novi javni natječaj za prodaju predmetne nekretnine.

VII   Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

VIII     Sud ovlašćuje HISTRIA GROUP d.d, u stečaju, da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku
obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

IX     Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem HISTRIA GROUP d.d, u stečaju,
na mob. 098 90 23 000 ili tel. 052 43 27 28.
 

U Pazinu, 28. prosinca 2017.
 

                                                                                                                                                                                     Stečajni sudac
                                                                                                                                                                             Adrijana Labinjan Skok, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Temeljem odredbe članka 11. stavka 9. Stečajnog zakona, protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba.

DNA:
- stečajni upravitelj  Dražen Ezgeta, Poreč, Mateo Benussi 8
- Republika Hrvatska po ŽDO Pula, Pula, Rovinjska ul. 2
- Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1
- Grad Umag, Umag, Trg slobode 7
- Privredna banka Zagreb d.d., po punomoćniku Davoru Ivančiću, odvjetniku u Čakovcu, Park R. Kropeka 1
- e-oglasna ploča suda 8 dana